Chính sách học phí

Quy định về hoàn trả học phí, chuyển đổi, chuyển nhượng, và bảo lưu khoá học

Vì một lý do nào đó mà học viên không thể tiếp tục tham gia lớp học đã đăng ký. Học viên có những lựa chọn sau đây để nhận các quyền lợi của mình:

1. HOÀN TRẢ HỌC PHÍ

  • Học viên được HOÀN TRẢ HỌC PHÍ khi Học Viện không triển khai được các lớp theo đúng thời gian quy định và học viên không có nhu cầu bảo lưu sang khóa mới.
  • Thời gian hoàn trả học phí: 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn trả học phí của học viên.

2. BẢO LƯU KHÓA HỌC

  • Học viên được CHUYỂN SANG LỚP CÓ LỊCH KHAI GIẢNG KHÁC (cùng chủ đề & nội dung) khi thông báo cho Học Viện trước NGÀY KHAI GIẢNG ít nhất 7 NGÀY (Sau 7 ngày hoặc khi khóa học đã khai giảng, yêu cầu bảo lưu sẽ không được xử lý).
  • Mỗi học viên được bảo lưu học phí trong 2 THÁNG (tối đa 2 khóa) kể từ ngày khai giảng khóa đăng ký.
  • Quá 2 tháng, học viên sẽ hết hạn bảo lưu. Học viện sẽ không có trách nhiệm hoàn trả lại học phí.
  • Học viện sẽ hỗ trợ 50% học phí nếu học viên muốn đăng ký tham gia lại khóa học. Phần học phí này là của Học Viện hỗ trợ học viên cũ, không liên qua đến học phí của khóa trước đó mà học viên đã bảo lưu.

3. CHUYỂN ĐỔI KHOÁ HỌC:

  • Học viên được ĐỔI SANG KHOÁ HỌC KHÁC (khác chủ đề, nội dung, online…) khi thông báo cho Học Viện trước NGÀY KHAI GIẢNG ít nhất 7 NGÀY.
  • Khi YÊU CẦU CHUYỂN SANG KHOÁ HỌC KHÁC (khác chủ đề & nội dung) được chấp thuận, vấn đề học phí sẽ được giải quyết theo phương thức sau:
  • Nếu khoá học mới học viên muốn chuyển sang có học phí cao hơn so với khoá học hiện tại đã đăng ký thì học viên cần hoàn thành bổ sung phần học phí còn lại sau khi trừ học phí học viên đã hoàn thành.
  • Nếu khoá học mới có học phí thấp hơn so với khoá học đã đăng ký thì Học Viện sẽ hoàn trả lại phần học phí thừa cho học viên sau khi trừ phần học phí học viên đã hoàn thành theo quy định.

4. CHUYỂN NHƯỢNG KHÓA HỌC

Học viên có thể chuyển nhượng khóa học cho người khác với điều kiện phải thông báo trước cho học viện và cung cấp đầy đủ thông tin của người được chuyển nhượng trước ngày khai giảng ít nhất 2 ngày.

5. Phương thức liên hệ

Học viên vui lòng gửi email đến địa chỉ: info@hocvienvetuot.vn hoặc điện thoại đến Hotline 0368 710 868 để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0