Quy định chung

Quý phụ huynh và các bạn học viên vui lòng đọc kĩ và xác nhận cam kết thực hiện đúng các quy định trước khi chuyển khoản học phí.

Noi dung doan van ban cua ban 1

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ

Vì một lý do nào đó mà học viên không thể tiếp tục tham gia lớp học đã đăng ký. Học viên có những lựa chọn sau đây để nhận các quyền lợi của mình:

1. HOÀN TRẢ HỌC PHÍ

 • Học viên được HOÀN TRẢ HỌC PHÍ khi Học Viện không triển khai được các lớp theo đúng thời gian quy định và học viên không có nhu cầu bảo lưu sang khóa mới. Học phí được hoàn trả sau khi trừ đi chi phí dụng cụ đã gửi cho học viên.
 • Thời gian hoàn trả học phí: 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn trả học phí của học viên.
 • Học Viện không hoàn trả học phí với các lý do đến từ phía học viên. Nếu không có nhu cầu theo học các khóa đã đăng kí, các bạn có thể bảo lưu hoặc chuyển nhượng cho người khác theo quy định của Học Viện.

2. CHUYỂN ĐỔI ĐỢT KHAI GIẢNG

 • Học viên được CHUYỂN SANG LỚP CÓ LỊCH KHAI GIẢNG KHÁC (cùng chủ đề & nội dung) khi thông báo cho Học Viện trước NGÀY KHAI GIẢNG ít nhất 7 NGÀY. Sau 7 NGÀY, học viên không được phép chuyển đổi đợt khai giảng. Những yêu cầu chuyển sang lớp có lịch khai giảng khác không đáp ứng quy định sẽ không được xử lý và sẽ chuyển thành YÊU CẦU BẢO LƯU KHOÁ HỌC.
 • Mỗi học viên được đổi đợt khai giảng 1 lần cho 1 khóa đã đăng kí.

3. CHUYỂN ĐỔI KHOÁ HỌC:

 • Học viên được ĐỔI SANG KHOÁ HỌC KHÁC (khác chủ đề, nội dung, online…) khi thông báo cho Học Viện trước NGÀY KHAI GIẢNG ít nhất 7 NGÀY. Những yêu cầu đổi khoá học (khác chủ đề & nội dung) học không đáp ứng quy định này sẽ không được xử lý và có thể chuyển thành YÊU CẦU BẢO LƯU KHOÁ HỌC.
 • Khi YÊU CẦU CHUYỂN SANG KHOÁ HỌC KHÁC (khác chủ đề & nội dung) được chấp thuận, vấn đề học phí sẽ được giải quyết theo phương thức sau:
 • Nếu khoá học mới học viên muốn chuyển sang có học phí cao hơn so với khoá học hiện tại đã đăng ký thì học viên cần hoàn thành bổ sung phần học phí còn lại sau khi trừ học phí học viên đã hoàn thành.
 • Nếu khoá học mới có học phí thấp hơn so với khoá học đã đăng ký thì Học Viện sẽ hoàn trả lại phần học phí thừa cho học viên sau khi trừ phần học phí học viên đã hoàn thành theo quy định.

4. CHUYỂN NHƯỢNG KHÓA HỌC

Học viên có thể chuyển nhượng khóa học cho người khác với điều kiện phải thông báo trước cho học viện và cung cấp đầy đủ thông tin của người được chuyển nhượng trước ngày khai giảng ít nhất 2 ngày.

5. BẢO LƯU KHÓA HỌC

 • Khi học viên không thể tiếp tục tham gia lớp học đã đăng ký hoặc đang học (nằm trong thời điểm dưới 7 ngày trước ngày khai giảng hoặc sau khi khoá học đã khai giảng). Học viên được BẢO LƯU KHOÁ HỌC (cùng chủ đề & nội dung) một lần duy nhất (có thời hạn 1 năm) khi học chưa quá 1/2 khóa học với PHÍ BẢO LƯU là 30% học phí khoá học.
 • Sau khi đóng phí bảo lHọc Viên sẽ được sắp xếp lại các buổi học đã bảo lưu sau khi xác nhận với Học Viện. Nếu học viên muốn học lại từ đầu khoá thì phí bảo lưu là 50% học phí.
 • Học viên thừa nhận rằng Học Viện sẽ hỗ trợ đóng từ 50 – 70% học phí và học viên chỉ cần đóng số tiền 30% – 50% học phí lịch khai giảng tiếp theo của khoá mà học viên sẽ theo học. Đây là khoản phí hoàn toàn mới và số tiền này không có bất kỳ sự liên quan nào với số tiền học phí của lớp học trước kia mà học viên bảo lưu.
 • Học Viên có trách nhiệm chủ động sắp xếp và liên hệ Học Viện để sắp xếp lịch học trong thời hạn bảo lưu 1 năm.
 • Học viên bảo lưu được hưởng các dịch vụ và lợi ích từ Học Viện như học viên bình thường (ngoại trừ quyền bảo lưu khoá học).
 • Học viên bảo lưu vẫn phải làm bài tập và dự án cuối khoá để nhận chứng chỉ tốt nghiệp.
 • Học viên bảo lưu sau khi học khóa mới vẫn được cấp giấy chứng nhận kết quả học tập và được phần thưởng khoá học (nếu đạt tiêu chuẩn)
 • Lưu ý: Trong một số trường hợp bất khả kháng như: Chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, hỏa họan… thì lịch khai giảng và lịch học có thể sẽ bị ảnh hưởng.

6. Phương thức liên hệ

Học viên vui lòng gửi email đến địa chỉ: info@hocvienvetuot.vn hoặc điện thoại đến Hotline 0368 710 868 để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0