Lời yêu thương cho Nhà Tuốt

Học Viện Vẽ Tuốt luôn lấy “yêu thương để hạnh phúc” làm kim chỉ nam trong hành động. Chúng tớ luôn sẵn sàng cho đi, luôn sẵn sàng chia sẻ những giá trị tốt đẹp đến mọi người để cuộc sống này trở nên ý nghĩa và tốt đẹp hơn.

[tb-dynamic provider=”__current_post” post=”current” source=”post-excerpt” force-string=’first’ length=”30″ countBy=”word” renderEllipsis=”true” ellipsisText=”…”]
[tb-dynamic-container provider=’__current_post’ source=’media-featured-image-data’ field=”]
%%tb-image-alt-text%%
[/tb-dynamic-container]
[tb-dynamic provider=”__current_post” post=”current” source=”post-title” force-string=’first’ ]
[types field=’nghe-nghiep’][/types]
Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0