Aviva Việt Nam

Aviva Vietnam

“Aviva Việt Nam là Công ty Bảo hiểm đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng Sketchnote vào đào tạo cho các đại lý và giảng viên bảo hiểm. Các Anh chị với độ tuổi khác nhau, có người chúng tớ phải gọi bằng “”Chú””, nhưng khoảng cách đó đã được xóa bỏ, Chỉ có ý tưởng và những nét vẽ ngô nghê được trình bày lên giấy và những câu chuyện thú vị được kể, về chuyện đời, chuyện nghề.
Chúng tớ không chỉ chia sẻ kiến thức về sketchnote đến mọi người mà còn học được rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống từ các Anh Chị. “


Bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0