chung 1

MÌNH TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI NHẬN HỌC BỔNG BRENDA TAN CỦA IFVP NHƯ THẾ NÀO?

Năm 2021, Leah gửi tin nhắn riêng cho mình: Mình đã được Hiệp hội lựa chọn là người đầu tiên nhận học bổng Brenda Tan. Brenda từng là thành viên Ban Chủ Tịch của IFVP. Năm 2021, Brenda mất vì ung thư và quỹ học bổng IFVP mang tên Brenda ra đời. Quỹ này tài trợ phí thành viên hàng năm cho các IFVPers ở khu vực Đông Nam Á.

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0